Welkom op de rekenhulp van de Mellebie.

Vul hier de gevraagde gegevens in, dan berekent het programma het totaal aan opvang kosten waar u op moet rekenen.

Voor hoeveel kinderen wilt u opvang?