COVID-19 Gastouderopvang

14 April 2020

Ondertussen zijn de maatregelen omtrent het coronavirus verlengd tot 28 April en scholen beginnen waarschijnlijk na de meivakantie. Op 21 April zal de overheid een volgende beslissing nemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

23 Maart 2020

Graag deel ik het laatste nieuws met u omtrent u eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage kinderopvang die u via de overheid gecompenseerd krijgt. 

Wat betreft de gastouderopvang is het op dit moment onduidelijk hoe ouders het gedeelte van de eigen bijdrage terug krijgen. Het gastouderbureau heeft een andere werkwijze dan de reguliere kinderopvang. Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen wat betreft deze eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. En zijn met meerdere gastouderbureaus in gesprek met de brancheorganisatie kinderopvang om tot een gepaste oplossing te komen. Zodra ik meer weet zal ik dit met u delen. Zie hieronder het laatste nieuws vanuit de Brancheorganisatie en de Rijksoverheid. 


De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Tamara van Ark:
“We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.”

Oplossing
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Alexandra van Huffelen:
“Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Cruciale beroepen
Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven.

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

Veel gestelde vragen kinderopvang:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders

Cruciale beroepen en vitale processen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

Wij volgen nog steeds de richtlijnen van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

17 Maart 2020

Veelgestelde vragen over coronavirus en de kinderopvang

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?

De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan. En de kabinetsmaatregelen van 15 maart zoveel mogelijk effect hebben.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Mag mijn kind naar de gastouderopvang?

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepenwerken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vindt u hier. 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? 

Nee,

 • Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt). 
 • Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig. 
 • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij. 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, dus: 

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u d factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. 
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren. 

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?

Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.

            Geen handen schudden.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang? 

 • Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
 • Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.   

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?

Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.   

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan is het dringende advies om tot en met 6 april 2020 thuis te werken (als dat kan).

Mijn kind is vanaf 16 maart wel welkom op school, maar is er ook BSO?

Uw kind is vanaf 16 maart nog welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze maandag in principe op de BSO terecht. We raden u aan om contact op te nemen met uw BSO.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde  gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik vanaf 16 maart naar mijn werk?

Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie. 

Bekijk ook:

Verantwoordelijk

Zondag 15 Maart 2020

Zondag 15 Maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 April. 

Wat betekent dit voor de gastouderopvang en de opvang van uw kind? 

Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de zorg, bij de politie, openbaar vervoer en brandweer moet de opvang beschikbaar blijven, zodat zij kunnen blijven werken. 

Als ouders of verzorgenden uit deze groep kunt u de komende periode bij de eigen opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat u zich kunt inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die onder de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrieen de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie  
 • Olievoorziening   
 • Internet en datadiensten
 • ICT/Telecom 
 • Internettoegang en dataverkeer   
 • Spraakdienst en SMS  
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater 
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling 
 • Scheepvaartafwikkeling   
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer   
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken   
 • Effectenverkeer  
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie  
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)   
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers   
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven   
 • Inzet defensie 

Van de woordvoerder van het ministerie komt het volgende:

“Hoe zit het precies?

De opvang is in principe alleen bedoeld voor kinderen van ouders die beide een vitaal beroep hebben. Dat laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd weten.

Komende dagen wordt gekeken hoe het precies uitpakt. Het kan zijn dat de lijst nog aangepast of uitgebreid wordt. Er wordt van uit gegaan dat ouders ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen en geen kinderen naar de opvang zullen brengen als dat niet echt nodig is. De komende dagen worden in ieder geval nog geen kinderen geweigerd. 

Als er toch mensen zijn die om wat voor reden geen opvangen kunnen regelen, dan wordt daar mogelijk wel een mouw aan gepast. Wat in ieder geval niet de bedoeling is, is dat ouders hun kinderen naar opa of oma brengen.”

*Bron: RTL Nieuws

Wij begrijpen van deze maatregelen dat de gastouder het recht heeft om de opvang te ontzeggen voor de kinderen van ouders met beroepen die niet op de lijst staan. Maar in dringende situaties is het aan de gastouder om uitzonderingen te maken. Wat niet de bedoeling is, wordt duidelijk uitgelegd. 

Het bericht is vrijgegeven dat de kinderopvangtoeslag gewoon doorbetaald wordt ongeacht of er opvang wordt geleverd. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en zullen u op de hoogte houden. 

De regels van de RIVM houden wij nog steeds aan en zodra een kind klachten heeft vragen wij u om de voorschriften in acht te nemen.

Deze voorschriften gelden ook voor de gastouder en haar huisgenoten, zodra er klachten optreden dan zal de opvang gestaakt moeten worden. De gastouder brengt de ouders hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Dan nog wat aanvullende uitleg.

Waarom zijn er nu aanvullende maatregelen?

 • de druk op de zorg neemt toe
 • de GGD kan de druk ook niet aan en daardoor minder duidelijkheid geven.
 • het aantal gevallen waarbij besmetting niet te herleiden is, neemt toe.
 • De situatie is in Nederland aan het kantelen. 

Deze punten samen maken dat er dus aanvullende (en strengere) adviezen gegeven worden.

Wat zijn de gevolgen voor de gastouderopvang?

 • De kans dat kinderen niet naar de gastouderopvang kunnen komen is groter. Als uw kind klachten heeft zoals omschreven door het RIVM, dan moet hij/zij thuis blijven tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen. 
 • Met andere woorden, heeft een kind last van neusverkoudheid en/of hoesten en/of/keelpijn en/of koorts: dan kan een kind niet naar de gastouder.
 • Krijgt uw kind tijdens de opvang klachten, dan vragen wij u om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen. 
 • Heeft u zelf klachten zoals omschreven door het RIVM, dan vragen wij u om uw kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die uw kind doorgaans komen ophalen, zoals opa en oma.

Wat voor adviezen gelden er voor de gastouder?

Gastouders vallen onder het zorgpersoneel, voor hen gelden andere adviezen.

 • Als je klachten en koorts hebt, stoppen met werken.
 • Als een van de eigen kinderen en huisgenoten een van de genoemde klachten heeft, stop per direct met de opvang. 

We beseffen dat dit vervelende situaties kan leiden, maar willen hierin wel duidelijkheid geven.

Wat voor gevolgen heeft dit voor de kosten?

Wij adviseren om rondom de kosten de algemene afspraken te volgen.

Uiteraard is dit een uitzonderlijke situatie, mocht jouw gastouder haar opvang moeten sluiten, dan heeft dit voor haar grote financiële gevolgen.

Het advies is om de uren te registreren zoals u altijd doet.

Stel dat de gastouder toch moet sluiten, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten als je vervangende opvang nodig hebt. Stuur ons dan direct een appje naar 06-27622658

Dit nummer is vanaf 7.00 – 21.00 bereikbaar op dit moment.

Wij volgen te allen tijde de adviezen van het RIVM en zullen in de gaten houden of hierin wijzigingen komen.

Deze adviezen gelden tot 6 April.