Oudercommissie

EVEN VOORSTELLEN

Oudercommissie gastouderbureau De Mellebie

Deze commissie behartigt de belangen van kinderen en de ouders die de gastouderopvang afnemen via De Mellebie. De oudercommissie adviseert over tal van zaken, zoals bijvoorbeeld over het pedagogisch beleid, de prijs en de dagelijkse gang van zaken. Ook zal de oudercommissie mogelijk in de toekomst een bijdrage leveren aan de organisatie van activiteiten, ouderavonden en/of themabijeenkomsten. Er worden jaarlijks 3 vergaderingen gehouden. De directie van de Mellebie is op dat moment aanwezig om de wensen en vragen van de ouders te bespreken.

Op dit moment zijn wij op zoek naar ouders die deze taak willen vervullen. Ben jij een ouder van de Mellebie en wil jij graag met ons mee denken en praten. Neem dan contact op via onderstaand mailadres.

Mailadres oudercommissie: oudercommissie@mellebie.nl

De oudercommissie wil graag van u horen…

Hoe vindt u dat uw kind wordt opgevangen bij de gastouders van De Mellebie? Gaat alles in uw ogen perfect of heeft u misschien hier en daar toch een op- of aanmerking? Of misschien een goed idee dat de opvang van uw kind(-eren) ten goede kan komen? Laat het ons weten! Wij van de oudercommissie staan open voor alle vragen en opmerkingen.

Voor klachten over de gang van zaken bij het gastouderbureau of gastouder kunt u het beste direct contact opnemen met de gastouder en De Mellebie. Interne en externe klachten die schriftelijk zijn ingediend, worden besproken in de oudercommissie.

Wij willen via deze weg nog een keer extra benadrukken dat het gastouderbureau is  aangesloten bij De Geschillencommissie, zowel voor u als klant en wij als lid van de oudercommissie. De Geschillencommissie is een onafhankelijke stichting die los staat van het gastouderbureau en zich als derde onafhankelijke partij over uw klacht of probleem kan buigen zonder dat zij daar belangen bij hebben. Dus mocht u een klacht hebben waarvan u denkt dat het verstandig is om daarbij een onafhankelijk partij zonder belangen over te laten buigen dan kan dat altijd.

Met vriendelijke groet,

De Oudercommissie

(U kunt ons bereiken via het algemene email adres van de oudercommissie)


DEELNEMERS OUDERCOMMISSIE GEZOCHT

Hierbij wil ik jullie op de hoogte stellen van het feit dat er een oudercommissie is en tevens jullie uitnodigen om hieraan deel te nemen. De oudercommissie bestaat uitsluitend uit ouders van kinderen die door gastouders van de Mellebie worden opgevangen en heeft als doel

  • De directie van het gastouderbureau te adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde diensten;
  • Het behartigen van de belangen van de ouders bij het bestuur

Zowel ouders als andere betrokkenen in de kinderopvang vinden het belangrijk dat er een kans wordt geboden om van uit hun standpunt advies uit te brengen bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt daarom een oudercommissie verplicht en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Een oudercommissie moet bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en zal maximaal vier keer per jaar vergaderen. Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem dan contact met mij op, op telefoon 010 8221424.