Informatie voor ouders

Gastouderopvang is een manier van opvang die kleinschalig en persoonlijk is met veel aandacht voor ieder kind. Gastouderopvang valt onder de wet kinderopvang en voldoet daarom aan de eisen voor een teruggave van de overheid. Een gastouder is in deze tijd een professional die opvang biedt op een geregistreerde opvang locatie. Het gastouderbureau ondersteund en zorgt ervoor dat een gastouder voldoet aan alle eisen. Dit is op zowel pedagogisch vlak als op het vlak van de regel geving.

Er zijn veel redenen te noemen waarom het vaak de voorkeur krijgt om kinderen naar een gastouder toe te brengen. Denk onder andere aan de extra aandacht die binnen kleine groepen aan de kinderen geschonken kan worden. Of de persoonlijke sfeer van de opvangplek. Een gastouder leert uw kind echt kennen en kan u goed op de hoogte houden over van alles wat er speelt.

Het rijk begrijpt dat sommige ouders liever gebruik willen maken van gastouderopvang en heeft daarom een regeling uitgewerkt zodat deze ouders ook het recht hebben op een tegemoetkoming van de kosten, kinderopvangtoeslag. Net zo als bij reguliere opvang gelden daarvoor een aantal regels.

Het gastouderbureau heeft de verantwoordelijkheid om alles binnen het kader van de wet te laten verlopen. Zij wordt hierop jaarlijks, en soms ook vaker op basis van steekproeven, getoetst door de GGD. In het rapport staat beschreven hoe het gastouderbureau in staat is om aan de eisen te voldoen. Dit rapport is op de website terug te vinden en in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Een gastouder moet tegenwoordig aan een flinke lijst eisen voldoen. De eisen waar onze gastouders aan moeten voldoen vindt u hier.

Het gastouderbureau helpt u bij het vinden van de juiste gastouderopvang. Een kennismaking is van beide kanten vrijblijvend. Wij vinden het juist belangrijk dat beide partijen een fijn gevoel over elkaar hebben. Dit komt het welbevinden van het kind ten goede.

Als je als ouder de juiste gastouderopvang hebt gevonden dan zorgt het gastouderbureau ervoor dat de gastouder en de locatie in orde zijn. Zij begeleidt beide partijen en geeft antwoord op alle vragen die naar boven komen. Er zal dan een afspraak worden genaakt om de opvang contracten door te nemen en te ondertekenen.

De facturatie van de opvang verloopt via het gastouderbureau, deze verzorgt de kassiersfunctie. Dit gaat via een online registratie systeem.

Het gastouderbureau zorgt er voor dat de gastouder goed wordt ondersteund, zowel op het gebied van wettelijke verplichtingen als op het gebied van pedagogisch advies.

Meer weten? Download hier de brochure.